Információ Beszállítóknak

A MÁV-VOLÁN-csoport beszállítóinak általánosságban az alábbi feltételeknek kell megfelelnie

  • A beszállítónak a 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja alapján átlátható szervezetnek kell lennie
  • A beszállító nem minősülhet off-shore cégnek
  • A beszállító nem minősülhet összeférhetetlennek
  • A beszállítónak szerepelnie kell a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által működtetett köztartozásmentes adózói adatbázisban, ha a beszállító az adatbázisban nem szerepel, az illetékes adó- és vámhivatal igazolását vagy az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló kormányrendelet szerinti adóigazolással kell rendelkeznie
  • A beszállítónak nem lehet a MÁV-VOLÁN-csoporttal szemben fennálló tartozása
  • A beszállítónak rendelkeznie kell a szállítói regisztrációval és a MÁV-VOLÁN-csoport szállítói előminősítési rendszerében történő regisztrációval
  • A beszállítónak kötelezően ki kell töltenie az antikorrupciós kérdőívet
  • A beszállítónak meg kell felelnie az adott beszerzési eljárásban előírt alkalmassági feltételeknek 
     

A MÁV-VOLÁN-Csoport beszerzési területei a Beszállítói / Vállalkozói partnerségi párbeszéd elmélyítéséért több irányban is tett jelentős lépéseket. Kiemelten néhány ezek közül:

 

 

Folyamatok automatizálása

 

Belső (igénylő) és külső (szállító) szereplők számára is átlátható és egyértelmű folyamatok

 

 

 

Új gondolkodásmód meghonosítása

 

Nyugati pályaudvar épülete

 

Folyamatok automatizálása


R2P kiterjesztése MÁV-VOLÁN-Csoport szintre

A MÁV-VOLÁN-Csoport 2020-ban bevezette  a SAP VIM (Vendor Invoice Management)  számla feldolgozási modult rendszert, amelynek egyik fő célkitűzése a központosított és automatikus számlabefogadás megteremtése. A beérkező számlák információ tartalma automatikusan „kiemelésre kerül” és megtörténik a beszerzési előzménnyel történő összevetése. Hármas egyezés esetén (megrendelés – teljesítésigazolás – számla) a számla feldolgozása automatikus, kifizetése gyorsabb, így a bevezetett informatikai megoldás mind a cégcsoport partnerei számára, mind pedig a MÁV-VOLÁN-Csoport számára előnyös.

 

Belső (igénylő) és külső (szállító) szereplők számára is átlátható és egyértelmű folyamatok


Elektronizálás – Hírlevél, e-Árlejtés, e-Beszerzés

Az átlátható, hatékony és egyértelmű beszerzési folyamatok kiterjesztésének fontos eszköze az elektronizálás. 
2011 tavaszán indult el a Beszerzés Hírlevél szolgáltatás (amelyre már több ezer vállalkozás regisztrált), majd bevezetésre került az e-Árlejtés valamint kialakításra és elindításra az e-Beszerzés rendszer. 
A beszerzési folyamatok a bevezetett e-Beszerzés rendszer segítségével az átláthatóság mellett még hatékonyabbá váltak, így segítve a beszerzési döntések meghozatalát, illetve vállalkozói oldalról az ajánlatadást, ezáltal gyorsabbá téve a beszerzés folyamatát. Ennek keretében a beszerzési eljárások egy elektronikus tendereztetési felületen kerülnek lebonyolításra. A rendszer támogatja a beszerzési eljárások teljes folyamatát: az ajánlatkérések összeállításától az ajánlatkérésen és - benyújtáson keresztül az eredményhirdetésig. Mindemellett biztosítja az ajánlatkérő és az ajánlattevők közötti kommunikáció lehetőségét, a kérdések-válaszok és a hiánypótlások gördülékeny kezelését. Az ajánlattévők számára biztonságos megoldásokat nyújt a rendszer, ugyanis egymástól teljesen elkülönítve kezeli az ajánlatokat, továbbá számos egyéb biztonsági elemet tartalmaz.

 

Új gondolkodásmód meghonosítása


Várjuk beszállítóink észrevételeit, javaslatait ezzel is lehetőséget teremtve az „élő” piac jobb megismerésére.

 

Letölthető állományok Méret Dátum
beszallitoi_informaciok_portalhoz_2023_07. 1018 KB 2023.07.21.