Dokumentációk

A dokumentációk általános tájékoztatást nyújtanak a MÁV-VOLÁN-csoport, mint vasúti és közúti személyszállítási közszolgáltatást végző adatkezelő által végzett adatkezelésekről, az adatkezelő személyéről és pontos elérhetőségéről, az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségéről, az adatkezelésre vonatkozó legfontosabb szabályokról és az adatvédelemmel összefüggő alapfogalmakról.

A MÁV-START Zrt. Beszállítói Kézikönyve tartalmazza azokat a minimálisan teljesítendő elvárásokat, követelményeket, amelyek szükségesek a MÁV-START Zrt.-nek történő megfelelő minőségű beszállításhoz, szolgáltatás nyújtásához. A kézikönyv hatálya kizárólag a MÁV-START Zrt. tevékenységi körébe tartozó vasúti járművek és alkatrészeik karbantartásához, javításához, továbbá gyártásához közvetlenül kapcsolódó beszállítói és/vagy a MÁV-START Zrt. e tevékenységei végzéséhez szolgáltatást nyújtó, vagy a jövőben nyújtani tervező gazdasági szereplőkre (beszállítókra) vonatkozik.