Forgács kiöntő kocsi beszerzése -MÁV

Tárgyi ajánlatkérés kapcsán az ajánlattételt segítendően Ajánlatkérő módosította az ajánlattételi határidőt.
 
A módosított ajánlattételi határidő: 2023. szeptember 27. szerda 12:00
 
Szíves ajánlattételüket előre is köszönjük.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A MÁV Szolgáltató Zrt. (1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.), mint a MÁV Zrt. Ajánlatkérő nevében eljáró szervezet, a mai napon (2023. szeptember 20. napján) „Forgács kiöntő kocsi beszerzése -MÁV” tárgyban beszerzési eljárást indított.

Ajánlatkérő elvárásai szerint a Műszaki leírásban szereplő vagy azzal egyenértékű 1 darab termékre kéri árajánlat benyújtását az érdeklődő gazdasági szereplőktől.

Az árajánlat benyújtásához szükséges dokumentumok (Műszaki leírás, Általános Szerződési Feltételek, Felolvasólap) a jelen hirdetmény mellékletei között letölthetők.

Kérjük, az ajánlattétel során szíveskedjenek a Felolvasólapot kitölteni és a Műszaki ajánlattal együtt, .pdf  formátumban beküldeni.

Teljesítési határidő: Ajánlatkérő a forgács kiöntő kocsit a megrendelés kézhezvételét követő 30 naptári napon belül, legkésőbb 2023. december 31-ig kéri leszállítani.

Teljesítési hely: 1021 Budapest Bátori László utca 1.      

Ajánlattétel módja: elektronikusan, e-mailben

Az ajánlattétel határideje2023. szeptember 25-én 12:00 óra.

A Felolvasólapot cégszerűen aláírva, vagy legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással szkennelve pdf. formátumban legyenek szívesek megküldeni a flintane [pont] csomos [pont] ildiko [kukac] mav-szk [pont] hu (flintane[dot]csomos[dot]ildiko[at]mav-szk[dot]hu) e-mail címre.

Kérjük az ajánlat részeként szíveskedjenek a Műszaki ajánlatukként a megajánlott termékről magyar nyelvű, fényképpel ellátott termékismertetőt  .pdf  formátumban beküldeni.

Az így benyújtott termékismertető műszaki adatlapnak legalább a Műszaki leírásban szereplő adatokat kell tartalmaznia a műszaki egyenértékűség megállapításához.

Legalább fokozott biztonságú az elektronikus aláírás, ha az alábbi követelmények mindegyikének megfelel:

a) kizárólag az aláíróhoz köthető;

b) alkalmas az aláíró azonosítására;

c) olyan, elektronikus aláírás létrehozásához használt adatok felhasználásával hozzák létre, amelyeket az aláíró nagy megbízhatósággal kizárólag saját maga használhat;

d) olyan módon kapcsolódik azokhoz az adatokhoz, amelyeket aláírtak vele, hogy az adatok minden későbbi változása nyomon követhető. 

Ajánlattevőnek a Felolvasólapon egyösszegű, forintban kifejezett, Nettó ajánlati összárat kell megadni a megfelelő mértékegység szerint.

Az ajánlati árnak magában kell foglalnia a Műszaki leírásban megjelölt termék vételárát, teljesítési helyre történő kiszállítási díját, és felmerült költségét (anyag-, és munkadíj), kiadását, egyéb terheit.

Ajánlattevő a megjelölt díjon felül egyéb költségtérítési igény, illetve többletdíjazás Ajánlatkérő szembeni érvényesítésére semmilyen jogcímen nem jogosult.

Az árajánlatokat pozitív egész számban, nettó HUF pénznemben kérjük megadni!

Jelen ajánlatkérés nem jelent Ajánlatkérő részéről megrendelési kötelezettséget. Ajánlatkérő bármikor dönthet úgy, hogy ajánlatkérését visszavonja, illetve az ajánlatkérést követően nem küld megrendelést. Ajánlatkérő a döntését külön indokolni nem köteles. Az ajánlatkérés visszavonásából, eredménytelenné nyilvánításából, illetve a megrendelés elmaradásából eredő károkért Ajánlatkérő semmilyen felelősséget nem vállal.

 Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a számlakifizetés esedékessége a benyújtott számla kézhezvételét követő 30. naptári nap.  

 A MÁV Zrt. esetében kizárólag elektronikus számla benyújtása fogadható el, az eszamla [kukac] mav [pont] hu (eszamla[at]mav[dot]hu) e-mail címen.

Az elektronikus számlának meg kell felelnie az Áfa tv. 175. §-ában, továbbá az 1. számú mellékletében meghatározott követelményeknek.

Ajánlatkérő az árajánlatkérés eredményét illető döntést követően árubeszerzésről Szállítási megrendelőt küld ki.

Tekintettel a 2016/679 EU rendelet és a 2011. évi CXII. törvény vonatkozó előírásaira a megküldésre kerülő személyes adatok kezelésére vonatkozóan a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. adatkezelési tájékoztatója az alábbi linken érhető el: https://www.mavcsoport.hu/mav-csoport/adatkezelesi-tajekoztatok

Megrendelő cég
MÁV Zrt.
Felelős személy
Flintáné dr. Csomós Ildikó
Email
flintane.csomos.ildiko [kukac] mav-szk.hu
Mobiltelefon
+36 70 953 8895
Meghirdetés
Jelentkezési / beadási határidő
Csatolmány Méret
Műszaki leírás 608.43 KB
Felolvasólap 148.5 KB