Konténer aljzat kialakítása

A MÁV Szolgáltató Zrt. (1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.), mint Ajánlatkérő, a mai napon (2023. szeptember 20. napján) „Konténer aljzat kialakítása” tárgyban beszerzési eljárást indított.

Ajánlatkérő elvárásai szerint a Műszaki leírásban meghatározott munkákra kéri árajánlat benyújtását az érdeklődő gazdasági szereplőktől.

Az árajánlat benyújtásához szükséges dokumentumok (Műszaki leírás, Általános Szerződési Feltételek, Felolvasólap, költségvetési tábla) a jelen hirdetmény mellékletei között letölthetők.

Kérjük, az ajánlattétel során szíveskedjenek a Felolvasólapot és a költségvetési táblát kitölteni és .pdf  formátumban beküldeni.

Teljesítési határidő: A megrendelés kézhezvételét követően a munka azonnal megkezdhető és legkésőbb 15 naptári napon belül szükséges befejezni.

Teljesítési hely: 9700 Szombathely, Sas u. 9.      

Ajánlattétel módja: elektronikusan, e-mailben

Az ajánlattétel határideje2023. szeptember 27-én (szerda) 12:00 óra.

A Felolvasólapot és költségvetési táblát cégszerűen aláírva, vagy legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással szkennelve pdf. formátumban legyenek szívesek megküldeni a flintane [pont] csomos [pont] ildiko [kukac] mav-szk [pont] hu (flintane[dot]csomos[dot]ildiko[at]mav-szk[dot]hu) e-mail címre.

Legalább fokozott biztonságú az elektronikus aláírás, ha az alábbi követelmények mindegyikének megfelel:

a) kizárólag az aláíróhoz köthető;

b) alkalmas az aláíró azonosítására;

c) olyan, elektronikus aláírás létrehozásához használt adatok felhasználásával hozzák létre, amelyeket az aláíró nagy megbízhatósággal kizárólag saját maga használhat;

d) olyan módon kapcsolódik azokhoz az adatokhoz, amelyeket aláírtak vele, hogy az adatok minden későbbi változása nyomon követhető. 

Ajánlattevőnek a Felolvasólapon egyösszegű, forintban kifejezett, Munka díjat kell megadni a megfelelő mértékegység szerint.

Az ajánlati árnak magában kell foglalnia a Műszaki leírásban meghatározott feladatok alapján minden munkafolyamatra vonatkozóan az anyag és munkadíjat, figyelembe véve valamennyi, a teljesítés során felmerülő költséget, kiadását, egyéb terheit.

Ajánlattevő a megjelölt díjon felül egyéb költségtérítési igény, illetve többletdíjazás Ajánlatkérő szembeni érvényesítésére semmilyen jogcímen nem jogosult.

Az árajánlatokat pozitív egész számban, nettó HUF pénznemben kérjük megadni!

Jelen ajánlatkérés nem jelent Ajánlatkérő részéről megrendelési kötelezettséget. Ajánlatkérő bármikor dönthet úgy, hogy ajánlatkérését visszavonja, illetve az ajánlatkérést követően nem küld megrendelést. Ajánlatkérő a döntését külön indokolni nem köteles. Az ajánlatkérés visszavonásából, eredménytelenné nyilvánításából, illetve a megrendelés elmaradásából eredő károkért Ajánlatkérő semmilyen felelősséget nem vállal.

 Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a számlakifizetés esedékessége a benyújtott számla kézhezvételét követő 30. naptári nap.  

 A MÁV Szolgáltató Központ Zrt. esetében kizárólag elektronikus számla benyújtása fogadható el, az eszamla [kukac] mav [pont] hu (eszamla[at]mav[dot]hu) e-mail címen.

Az elektronikus számlának meg kell felelnie az Áfa tv. 175. §-ában, továbbá az 1. számú mellékletében meghatározott követelményeknek.

Ajánlatkérő az árajánlatkérés eredményét illető döntést követően a szolgáltatás megrendeléséről Megrendelőt küld ki.

Tekintettel a 2016/679 EU rendelet és a 2011. évi CXII. törvény vonatkozó előírásaira a megküldésre kerülő személyes adatok kezelésére vonatkozóan a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. adatkezelési tájékoztatója az alábbi linken érhető el: https://www.mavcsoport.hu/mav-csoport/adatkezelesi-tajekoztatok

 

Megrendelő cég
MÁV Szolgáltató Központ Zrt.
Felelős személy
Flintáné dr. Csomós Ildikó
Email
flintane.csomos.ildiko [kukac] mav-szk.hu
Mobiltelefon
+36 70 953 8895
Meghirdetés
Jelentkezési / beadási határidő
Csatolmány Méret
Műszaki leírás 1.19 MB
Felolvasólap 147.5 KB
Költségvetés tábla 11.94 KB