Konténer szállítás Kecskemétről-Szegedre

Ajánlatkérő a tárgyi eljárásban módosította az ajánlattételi határidőt.

A módosított ajánlattételi határidő: 2023. október 9. (hétfő)  13:00 óra

______________________________________________________

A MÁV Szolgáltató Zrt. (1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.), mint Ajánlatkérő a mai napon (2023.szeptember 29. napján„Konténer szállítás Kecskemétről Szegedre” tárgyban beszerzési eljárást indított.

 

Ajánlatkérő elvárásai szerint a Műszaki leírásban szereplő feladat ellátására kéri árajánlat benyújtását az érdeklődő gazdasági szereplőktől.

 

Az árajánlat benyújtásához szükséges dokumentumok (Műszaki leírás, Általános Szerződési Feltételek, Felolvasólap) a jelen hirdetmény mellékletei között letölthetők.

 

Kérjük, az ajánlattétel során szíveskedjenek a Felolvasólapot kitölteni és cégszerűen aláírva.pdf  formátumban beküldeni.

 

Teljesítési határidő: Ajánlatkérő a konténereket legkésőbb a Szállítási megrendelő kiküldésétől számított két héten belül kéri szállítani. 

 

Teljesítési hely:6000 Kecskemét, Kandó Kálmán u. 34. szám alatti telephelyről 6729 Szeged, Szeged-Rendező Sínpár sor cím alatti telephelyre. 

  

Ajánlattétel módja: elektronikusan, e-mailben

Az ajánlattétel határideje2023. október 5-én 10:00 óra.

A Felolvasólapot cégszerűen aláírva, vagy legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással szkennelve pdf. formátumban legyenek szívesek megküldeni  nyary.petraflintane [pont] csomos [pont] ildiko [kukac] mav-szk [pont] hu (@mav-szk.hu)  e-mail címre.

 

Legalább fokozott biztonságú az elektronikus aláírás, ha az alábbi követelmények mindegyikének megfelel:

a) kizárólag az aláíróhoz köthető;

b) alkalmas az aláíró azonosítására;

c) olyan, elektronikus aláírás létrehozásához használt adatok felhasználásával hozzák létre, amelyeket az aláíró nagy megbízhatósággal kizárólag saját maga használhat;

d) olyan módon kapcsolódik azokhoz az adatokhoz, amelyeket aláírtak vele, hogy az adatok minden későbbi változása nyomon követhető. 

Ajánlattevőnek a Felolvasólapon egyösszegű, forintban kifejezett, Nettó ajánlati árat kell megadni.

Az ajánlati árnak magában kell foglalnia a Műszaki leírásban megjelölt feladat ellátásának díját, különös tekintettel a konténerek fel- és lerakodásának díját (daruzást), helyszíni bontás és telepítés (pl. konténerek szét- illetve összeszerelése) kapcsolatban felmerült költségét (anyag-, és munkadíj), kiadását, egyéb terheit valamint útdíjat.

Ajánlattevő a megjelölt díjon felül egyéb költségtérítési igény, illetve többletdíjazás Ajánlatkérő szembeni érvényesítésére semmilyen jogcímen nem jogosult.

Az árajánlatokat pozitív egész számban, nettó HUF pénznemben kérjük megadni!

Jelen ajánlatkérés nem jelent Ajánlatkérő részéről megrendelési kötelezettséget. Ajánlatkérő bármikor dönthet úgy, hogy ajánlatkérését visszavonja, illetve az ajánlatkérést követően nem küld megrendelést. Ajánlatkérő a döntését külön indokolni nem köteles. Az ajánlatkérés visszavonásából, eredménytelenné nyilvánításából, illetve a megrendelés elmaradásából eredő károkért Ajánlatkérő semmilyen felelősséget nem vállal.

 Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a számlakifizetés esedékessége a benyújtott számla kézhezvételét követő 30. naptári nap.  

 A MÁV Szolgáltató Központ Zrt. esetében kizárólag elektronikus számla benyújtása fogadható el, az eszamla [kukac] mav [pont] hu (eszamla[at]mav[dot]hu) e-mail címen. 

Az elektronikus számlának meg kell felelnie az Áfa tv. 175. §-ában, továbbá az 1. számú mellékletében meghatározott követelményeknek.

Ajánlatkérő az árajánlatkérés eredményét illető döntést követően árubeszerzésről Szállítási megrendelőt küld ki.

Tekintettel a 2016/679 EU rendelet és a 2011. évi CXII. törvény vonatkozó előírásaira a megküldésre kerülő személyes adatok kezelésére vonatkozóan a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. adatkezelési tájékoztatója az alábbi linken érhető el: https://www.mavcsoport.hu/mav-csoport/adatkezelesi-tajekoztatok

 

Megrendelő cég
MÁV Szolgáltató Központ Zrt.
Felelős személy
Nyáry Petra
Illetékesség
beszerzés/közbeszerzés
Email
nyary.petra [kukac] mav-szk.hu
Mobiltelefon
+36301365252
Meghirdetés
Jelentkezési / beadási határidő