Különféle eszközbeszerzések a GYEVA részére

TISZTELT ÉRDEKELT GAZDASÁGI SZEREPLŐK!

A MÁV Szolgáltató Központ Zrt. (1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.), mint Ajánlatkérő, 2023. szeptember 21. napján megindított  „Különféle eszközbeszerzések a GYEVA részére” tárgyú beszerzési eljárásban tájékoztatja a Tisztelt Érdekelt Gazdasági Szereplőket, hogy az ajánlat benyújtásának határideje módosításra kerül!

 

Meghosszabbított ajánlatételi határidő: 2023. szeptember 28. (csütörtök) 14:00 óra

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

A MÁV Magyar Államvasutak Zrt, mint Ajánlatkérő megbízásából a MÁV Szolgáltató Központ Zrt., mint Lebonyolító szervezet „Különféle eszközbeszerzések a GYEVA részére” tárgyban beszerzési eljárást indított.

Ajánlatkérő elvárásai szerint a Műszaki leírásban szereplő vagy azzal egyenértékű összesen 3 darab termékekre kéri árajánlat benyújtását az érdeklődő gazdasági szereplőktől.

Ajánlatkérő részajánlat-tételi lehetőséget biztosít. A Felolvasólapon soronként is tehető ajánlat. Ajánlatkérő fenntartja a jogot az elbírálás során a gazdaságilag kedvező szerződés megkötése érdekében a tételek csoportosítására. Nyertesenként kerül sor szerződéskötésre.

Az árajánlat benyújtásához szükséges dokumentumokat (Műszaki leírás, Általános Szerződési Feltételek, Felolvasólap) a jelen hirdetmény mellékletei között letölthetők. 

Kérjük, az ajánlattétel során szíveskedjenek a Felolvasólapot kitölteni és cégszerű aláírással ellátva .pdf formátumban beküldeni, valamint kérjük az ajánlat részeként szíveskedjenek a megajánlott termékekről magyar nyelvű, fényképpel ellátott termékismertetőt/gyártói adatlapot .pdf  formátumban beküldeni.

Az így benyújtott termékismertető műszaki adatlapnak legalább a Műszaki leírásban szereplő adatokat kell tartalmaznia a műszaki egyenértékűség megállapításához.

Teljesítési határidő: megrendelés kézhezvételét követő 30 naptári nap.

Teljesítési hely: 1021 Budapest Bátori László utca 1.

Az ajánlattétel határideje: 2023. szeptember 26.(kedd) 13:00 óra.

Az ajánlatokat cégszerűen aláírva, vagy legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással szkennelve pdf. formátumban legyenek szívesek megküldeni a barta [pont] edit [pont] veronika [kukac] mav-szk [pont] hu (barta[dot]edit[dot]veronika[at]mav-szk[dot]hu) e-mail címre.

Legalább fokozott biztonságú az elektronikus aláírás, ha az alábbi követelmények mindegyikének megfelel:

a) kizárólag az aláíróhoz köthető;

b) alkalmas az aláíró azonosítására;

c) olyan, elektronikus aláírás létrehozásához használt adatok felhasználásával hozzák létre, amelyeket az aláíró nagy megbízhatósággal kizárólag saját maga használhat;

d) olyan módon kapcsolódik azokhoz az adatokhoz, amelyeket aláírtak vele, hogy az adatok minden későbbi változása nyomon követhető. 

Az ajánlati árnak magában kell foglalnia a Műszaki leírásban megjelölt termék vételárát, teljesítési helyre történő kiszállítási díját és szükség esetén összeszerelésével kapcsolatban felmerült költségét (anyag-, és munkadíj), kiadását, egyéb terheit.

Ajánlattevő a megjelölt díjon felül egyéb költségtérítési igény, illetve többletdíjazás Ajánlatkérő szembeni érvényesítésére semmilyen jogcímen nem jogosult.

Az árajánlatokat pozitív egész számban, nettó HUF pénznemben kérjük megadni!

 

Jelen ajánlatkérés nem jelent Ajánlatkérő részéről megrendelési kötelezettséget. Ajánlatkérő bármikor dönthet úgy, hogy ajánlatkérését visszavonja, illetve az ajánlatkérést követően nem küld megrendelést. Ajánlatkérő a döntését külön indokolni nem köteles. Az ajánlatkérés visszavonásából, eredménytelenné nyilvánításából, illetve a megrendelés elmaradásából eredő károkért Ajánlatkérő semmilyen felelősséget nem vállal.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a számlakifizetés esedékessége a benyújtott számla kézhezvételét követő 30. naptári nap

Kérjük az ajánlattétel során az elektronikus számla kiállítás kapcsán szíveskedjen nyilatkozni. Amennyiben Ajánlattevő nem nyilatkozik, Ajánlatkérő úgy veszi, hogy Ajánlattevő képes elektronikus számla kiállítására. 

Amennyiben ajánlattevő nyilatkozata értelmében még nem rendelkezik elektronikus számlázási rendszerrel és kéri a papír alapú számlázás részére való biztosítást, abban az esetben Ajánlatkérő döntésétől függően lehetőséget kaphat a számla papír alapú benyújtására. 

Ajánlatkérő az árajánlatkérés eredményét illető döntést követően árubeszerzésről Szállítási megrendelőt küld ki.

Tekintettel a 2016/679 EU rendelet és a 2011. évi CXII. törvény vonatkozó előírásaira a megküldésre kerülő személyes adatok kezelésére vonatkozóan a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. adatkezelési tájékoztatója az alábbi linken érhető el: https://www.mavcsoport.hu/mav-csoport/adatkezelesi-tajekoztatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Megrendelő cég
MÁV Zrt.
Felelős személy
Barta Edit Veronika
Email
barta.edit.veronika [kukac] mav-szk.hu
Mobiltelefon
36 30 597 6075
Meghirdetés
Jelentkezési / beadási határidő