Munkakörülmény javító bútorok beszerzése MÁV Zrt. részére 2024.

A MÁV Zrt. mint Ajánlatkérő nevében eljárva, a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. mint lebonyolító szervezet, a mai napon (2024. június 13.) 8299/2024/SZK számmal „Munkakörülmény javító bútorok beszerzése MÁV Zrt. részére 2024.” tárgyban beszerzési eljárást indított.

A pályázati felhívás törzsszövege (mellékletek nélkül) a honlapon elérhető minden érdeklődő gazdasági szereplő részére.

Ajánlatkérő a tárgyi Pályázatban Dokumentációt készített (beleértve a szerződéstervezetet, tételes ártábláztot, nyilatkozatmintákat, műszaki leírást), melyet térítésmentesen bocsát az Ajánlattevők rendelkezésére.

Az ajánlati dokumentáció (Műszaki leírás, Szerződéstervezet, Tételes ártáblázat és Nyilatkozatminták) Ajánlatkérőtől való átvétele az eljárásban való részvétel feltétele. 

Ajánlatkérő írásban (e-mailen) beérkező kérésre elektronikus úton megküldi a dokumentációt.

Kérjük Ajánlattevőket, ez esetben az írásban/e-mailben a bergerne [pont] erki [pont] zsuzsanna [kukac] mav-szk [pont] hu (bergerne[dot]erki[dot]zsuzsanna[at]mav-szk[dot]hu) e-mail címre megküldött kérelemben az alábbi adatokat legyenek szívesek megjelölni:

Cég neve:

Székhelye:

Adószáma:

Kapcsolattartó neve:

Kapcsolattartó telefonszáma:

E-mail címe:

Konzultáció, kiegészítő tájékoztatás kérése:

Az Ajánlattevő - az ajánlattétellel összefüggésben, a megfelelő ajánlattétel érdekében - kiegészítő tájékoztatást/felvilágosítást kérhet a pályázati felhívásban és dokumentumokban foglaltakkal kapcsolatban a felhívás 3. pontjában megjelölt kapcsolattartási pontokon legkésőbb az ajánlattételi határidő lejártát megelőző 2. munkanap 16:00 óráig, melyre Ajánlatkérő válaszát legkésőbb az ajánlattételi határidőt megelőző munkanap 10:00 óráig megküldi. 

Amennyiben Ajánlattevő a kiegészítő tájékoztatás iránti kérelmét az ajánlattételi határidő lejártát megelőző 2. munkanap 16:00 órán túl küldi meg Ajánlatkérő részére, úgy Ajánlatkérő nem köteles a kiegészítő tájékoztatást megadni.

Az eljárással kapcsolatos minden információkérést kizárólag a Pályázati felhívásban 3. pontban megjelölt kapcsolattartó személynél, írásban, e-mail útján lehet benyújtani. Ajánlatkérő a feltett kérdéseket írásban, e-mail formában válaszolja meg.

Az eljárás lezárásáig minden, az eljárással összefüggő kapcsolattartásra kizárólag írásban (e-mail útján) kerülhet sor. Az Ajánlatkérő visszautasít minden személyes vagy nem dokumentálható kapcsolattartási formát.

Megrendelő cég
MÁV Zrt.
Felelős személy
Bergerné Erki Zsuzsanna
Email
bergerne.erki.zsuzsanna [kukac] mav-szk.hu
Telefon
00361 511 4896
Fax
00361 511 8534
Meghirdetés
Jelentkezési / beadási határidő