MÁV SZK Zrt. beszerzési, környezetvédelmi és szállítási üzletág tevékenységének bemutatása

jegykiadó automaták

 

Feladatunk az általános anyagkörök tekintetében központosított szolgáltatások (beszerzések és közbeszerzések lebonyolítása, szállítás, energiagazdálkodás, környezetvédelem, leltározás és selejtezés lebonyolítása, eszköz-nyilvántartás) biztosítása a MÁV-csoport tevékenységének ellátásához.

A MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Beszerzési, környezetvédelmi és szállítási üzletág az alábbi irányvonalak mentén végzi tevékenységét:

 

Beszerzések és közbeszerzések
 

 • Szolgáltatás, eszköz és IT beszerzés
 • Általános anyag beszerzés

 

 

Környezetvédelem, szállítás és leltározás

 • Környezetvédelem és energia
 • Szállítás és flottakezelés
 • Leltározás, eszköznyilvántartás és selejtezés

 

Beszerzési szolgáltatás
 menedzsment

 

SZOLGÁLTATÁS ESZKÖZ ÉS IT BESZERZÉS

A szervezet ellátja a MÁV-csoport tagvállalatainak működéshez szükséges informatikai eszközök és kapcsolódó IT szolgáltatások beszerzéseinek lebonyolítását, továbbá csoport szintű általános szolgáltatások, tárgyi eszköz valamint villamos energia és földgáz beszerzési eljárások lebonyolítását. 

 • Indikatív ajánlat bekérése, közbeszerzési és nem közbeszerzési eljárások lebonyolítása
 • A szerződések előkészítése, a szerződések megkötésének biztosítása, és a felhasználóknak történő megküldése
 • Közreműködés a beszerzési tervek készítésében, a tényadatok elemzése

Szolgáltatás beszerzés (Pénzügyi, pénzforgalmi-; Tanácsadási, ügyviteli-; Marketing és marketingkommunikációs-; Humánerőforrás-; Környezetvédelmi, kármentesítési szolgáltatások; Energiahordozók-; Pénz- és értékszállítás, személyszállítás beszerzése)

Tárgyi eszköz beszerzés (Flotta-; Kisgépek, szerszámok-; Targonca, emelőeszköz, raktártechnikai eszközök javítás, karbantartás-; Bakdaruk karbantartás, javítás-; Bútorok, háztartási eszközök-; Különféle navigációs eszközök beszerzése)

IT beszerzés (Informatikai eszközök-; Szoftver licencek-; Informatikai szakértői támogatás-; IT karbantartás-; IT rendszerek bevezetése-; Telekommunikációs szolgáltatások-; Teljes körű üzemeltetési szolgáltatás-; Informatikai fejlesztési szolgáltatások beszerzése)

 

ÁLTALÁNOS ANYAGBESZERZÉS

Általános anyagbeszerzés szervezet ellátja a MÁV-csoport tagvállalatai részére a vállalati működéshez szükséges általános anyagok (ide értve a ruhaellátás biztosításához kapcsolódó beszerzések) és tárgyi eszköznek nem minősülő eszközök beszerzését.

 • Beszerzési eljárások előkészítése, lebonyolítása, Igényfelmérés, beszerzendő mennyiségek meghatározása (nettósítás), Műszaki specifikáció biztosítása
 • Ajánlatkérések, beszerzési és közbeszerzési eljárások lefolytatása
 • Szerződéskötés

 

KÖRNYEZETVÉDELEM, SZÁLLÍTÁS ÉS LELTÁROZÁS

Környezetvédelem szervezet valamennyi környezeti elem és hatás tekintetében végzi a vasúti tevékenységre vonatkozó környezetvédelmi feladatok ellátását.

 • Vízminőség védelem
 • Levegőtisztaság védelem
 • Természetvédelem, élővilág védelem
 • Zaj és rezgésvédelem (forgalmi és üzemi folyamatokból adódó lakossági zajterhelések, Stratégiai Zajtérképek és Intézkedési tervkészítési kötelezettség.)
 • Veszélyes áru szállítás biztonsági tanácsadói feladatok ellátása
 • Hulladékgazdálkodás

A szervezet feladatai, a beszerzések, beruházások során a környezetvédelmi követelmények meghatározása, érvényesítése, felülvizsgálata. Hatósági képviselet (Környezetvédelmi szakmai kérdésekben, állásfoglalások kialakításában szakmailag megalapozott a MÁV-csoport érdekeit érvényre juttató képviselet ellátása, hatóságok szakmai szervezetek előtt, és nemzetközi szinten.) Adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítésének irányítása (KSH adatszolgáltatás, OKKP teljesítése (Minisztérium), KTVF adatszolgáltatások (nyilvántartásba vétel, változások jelentése, hulladékbevallás, levegőtisztaság-védelmi bevallás, FAVI adatszolgáltatás, határozatokban, végzésekben foglalt feladatok teljesítése valamennyi környezeti elem vonatkozásában). A korszerű hulladékgazdálkodásban és az inverz logisztikában rejlő tartalékok kihasználása.

A szervezet kiemelt tevékenysége a megrendelők részére veszélyes áruk szállításához kapcsolódó jogszabályi kötelezettségnek megfelelés miatti biztonsági tanácsadói feladatok ellátása.

Energiagazdálkodás szervezet a MÁV-csoport energetikai stratégiájának kidolgozásával meghatározza a társaság hosszú távú energiagazdálkodási koncepcióját, valamint elvégzi a liberalizált energiapiaci viszonyoknak megfelelő villamos- és gázenergia beszerzését, koordinálja annak cégcsoport szintű rendszerbe állítását.

Gondoskodik a felhasználási helyeken szükséges energia rendelkezésre állásáról és annak gazdaságos felhasználásáról, a költségek megfelelő elosztásáról.

MÁV-csoport szintű energiahatékonyság növelés-, valamint törvényi kötelezettségnek való megfelelés érdekében, elvégzi az ISO 50001 szabvány működtetésének koordinációját.

Szállítás és flottakezelés szervezet feladata a megrendelő szállítási és fuvarozási igényeinek kiszolgálása, a MÁV-csoport szintű gépjármű állomány üzemeltetésének, és gazdálkodásának költséghatékony megvalósítása, a flottakezelési tevékenységek szakmai koordinálása, a rendelkezésre álló kapacitások optimális kihasználásával, a zavartalan működés folyamatos biztosítása érdekében.

Feladataként végzi a MÁV-csoport szállítási feladatainak - beleértve a csomagalapú küldeménytovábbítás, valamint az eseti/terítő-gyűjtőjárati vételezői kiszolgálások - koordinációját,  Központi- és Területi fuvarszervezési struktúrában megvalósulva.

Leltározás, eszköznyilvántartás és selejtezés szervezet MÁV-csoport szinten végzi, és koordinálja a leltározási és leltárellenőrzési tevékenységhez kapcsolódó feladatokat. Ellátja a hatáskörébe tartozó eszközállomány kezelést, az állományba vételtől a kivezetésig, valamint végzi az eszközök elszámolásával, értékesítésével kapcsolatos tevékenységeket. Végzi a MÁV Zrt használatában lévő IT hatáskörébe tartozó informatikai eszközök kezelését, az állományba vételtől a kivezetésig. 

 

BESZERZÉSI SZOLGÁLTATÁS MENEDZSMENT

A szervezet az üzletág hatékony működésének támogatása érdekében koordinációs és stratégiai feladatokat lát el, összefogja az üzletág csoport szintű folyamatainak kialakítását, fejlesztését.

A Beszerzési üzletág területére vonatkozóan összefogja a MÁV-csoport leányvállalataival kötött együttműködési megállapodásokhoz kapcsolódó feladatokat, valamint vállalati szintű tervezési, beszámolási feladatokat lát el az üzletág témafelelősi felelőségi körébe tartozó tevékenységek vonatkozásában. Kiemelt feladata a MÁV-csoport vállalat irányítási rendszeréhez kapcsolódó cikktörzs karbantartási műveletek irányítása és operatív támogatása, a Törzsadat és szerződés katalógus menedzsment működtetése. Üzemelteti a MÁV-csoport Beszállítói előminősítés rendszerét (régi illetve új beszállítók ellenőrzése, előminősítése).

 

Kapcsolat: beszerzes [kukac] mav-szk [pont] hu (beszerzes[at]mav-szk[dot]hu)